1. Smluvní strany

Prodávající - dodavatel:

Swelding.cz

Marek Skalský

Poniklá 186

512 42

IČ:       76471268
DIČ: CZ8610272517

Banka: mBank
Číslo účtu: 670100-2210987092/6210

Kupující - zákazník

 

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu. Prodávané zboží je dodáváno jako zboží plnící účel který je popsán na stránce produktu. Všechny obrázky mají ilustrativní charakter a nejsou závazné pro konečnou podobu produktu. Na odchylky ve vzhledu nebo produktové značce výrobce je zákazník upozorněn emailem..

 

3. Cena zboží

Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.

 

4. Platební podmínky a platba DPH zahraničních firrem

Kupující je povinen uhradit zboží při převzetí na dobírku. Při platbě bankovním převodem předem již nic při převzetí zboží neplatí.

Zboží bude ponecháno u dodavatele max. po dobu 14-ti dnů od data neúspěšného předání zboží. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující.

Pokud je zákazník registrován jako plátce DPH - je nutné uvést název společnopsti, identifikační a daňové identifikační číslo, při vyplňování kontaktních údajů.

Plátci DPH z jiných členských států EU uvedou platné daňové identifikační číslo, zboží jim bude odesláno bez DPH. DPH následně odvedou ve svém státě.

 

5. Dodací podmínky, způsob dodání

Dodací lhůta je 1-10 dnů dle druhu produktu, vyjíměčně déle, na toto je zákazník vždy upozorněn emailem. V případě akutní potřeby zboží nás kontaktujte telefonicky, ověříme dostupnost a domluvíme se na nejrychlejším způsobu doručení.  Dopravu zboží provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Dodání probíhá pomocí kurýrních služeb, zboží je řádně zabaleno a pojištěno proti případnému rozbití.

Prodávající si vyhrazuje právo zaslat zboží jinou přepravní společností než byla vybrána, pokud to to výrazně urychlí dodání zboží kupujícímu. V případě změny je zákazník informován emailem. Cena přepravy nebude navyšována.

Při převzetí je zákazník povinen zkontrolovat celistvost balíku a jeho případná poškození. Pokud je balík viditelně poškozen, je nutné s kurýrní službou na místě sepsat protokol o poškození zásilky.

Zboží nemusí být dodáno pokud není skladem a výrobce ukončil jeho výrobu.

 

6. Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Výfuk a ostatní produkty 24měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a na mechanické poškození. Výrobky zakoupené firmou na ičo, mají záruční dobu 12měsíců. Potvrzení o záruce je daňový doklad, podle kterého probíhá identifikace produktu a datum prodeje. Bez daňového dokladu, který je součástí dodávky nelze uplatňovat záruční opravy.

Adresa servisního střediska pro řešení oprav a reklamací:

Marek Skalský

Poniklá 186

512 42

Před odesláním zboží k opravě je vhodné nás kontaktovat na email: info@swelding.cz  Do předmětu napište reklamace + číslo faktury a do emailu stručně popište závadu.

7. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č.zákon č. 89/2012 Sb.

Zákazník má právo bez udání důvodů vrátit zboží ve lhůtě 14ti dnů od převzetí. Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující. Zboží musí být nepoužité v originálním obalu, nepoškozené a kompletní. Pokud bude zboží poškozeno přepravou, musí odesílatel tuto věc řešit s balíkovou službou, kterou zaslal zboží k prodávajícímu na vlastní náklady.

Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

  1. Prodávající shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Zpracovávání osobních údajů bez souhlasu klientů je za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.
  2. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.
 
  1. Prodávající se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích kupujícího, jeho zaměstnanců nebo jeho subdodavatelů a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo  nahodilému  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,  jakož  i  k  jinému zneužití osobních údajů.
 
  1. Prodávající zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od kupujícího, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Zpracované osobní údaje jsou uchovávány v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu Swelding.cz, Marek Skalský, Poniklá 186, 51242 PONIKLÁ, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Podrobně je ochrana osobních údajů rozvedena v Zásadách ochrany osobních dat firmy Marek Skalský, Poniklá 186, 51242 PONIKLÁ.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat vypnutím cookies ve svém internetovém prohlížeči.

________________________________________________________________

Dodávky produktů výhradně kurýrem a českou poštou. Nemáme kamennou prodejnu.

_____________________________________________

Ceny poštovného bez DPH:

Česká pošta - platba předem: 180,-Kč

Česká pošta - platba dobírkou: 220,-Kč - doporučujeme

SLOVENSKO PPL - doprava na Slovensko, dobírka: 400,-Kč

ceny bez DPH